• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Na wysyłkę zwracanego towaru mają Państwo 30 dni, bez konieczności podawania przyczyny.

Do rozliczenia zwrotu potrzebny jest formularz w formie oświadczenia, który można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Dekosign.pl, bądź za pomocą tradycyjnej poczty - dane kontaktowe Dekosign.pl zostały określone w § 3 regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Dekosign.pl zobowiązuje się przesłać na podany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za wszystkie dokonane przez Państwa płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu tych samych metod, które zostały użyte w transkacji. Zwrot może zostać wstrzymany do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

 

Reklamacje

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Uprzejmie prosimy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, Państwa dane oraz żądanie w związku z wykrytą wadą Produktu. Te informacje znacznie przyspieszą proces reklamacyjny.

Staramy się odnosić do każdej reklamacji niezwłocznie, aby sytuacja zawsze była rozwiązywana na korzyść klienta.

 

Szczegółowy opis procedur reklamacyjnych oraz przyjmowania zwrotu, znajdą Państwo w regulaminie.